QCAD编译

Window

  • Clone
git clone https://github.com/wblong/qcad.git
  • 编译qcad
cd c:\\Users\\me\\qcad\\qcad
c:\\Qt\\Qt5.10.1\\5.10.1\\msvc2017_64\\bin\\qmake -r CONFIG+=ractivated 
nmake release //vs2017 命令行工具运行
  • 编译Qt Scripts 插件
cd c:\\Users\\me\\qcd\\qcd\\src\\3rdparty\\qt-labs-qtscriptgenerator-5.10.1
c:\\Qt\\Qt5.10.1\\5.10.1\\msvc2017_64\\bin\\qmake -r CONFIG+=ractivated 
nmake release //vs2017 命令行工具运行
  • 运行
release\\qcad.exe

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发
头像
欢迎您留下宝贵的见解!
提交
头像

昵称

取消
昵称表情代码图片

    暂无评论内容